Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Budget energiebesparende maatregelen glastuinbouwsector opgehoogd naar € 60 miljoen

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten

Heeft u ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? Bijvoorbeeld over welke juridische procedures te doorlopen of bij het rondkrijgen van de businesscase? 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept gemeenten, provincies, corporaties en andere belanghebbende partijen op projecten aan te melden.

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl