Budget energiebesparende maatregelen glastuinbouwsector opgehoogd naar € 60 miljoen

Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opgehoogd van € 25 naar € 60 miljoen, voor aanvragen die zijn ingediend in 2022. Met deze ophoging, die geldt voor aanvragen die zijn ingediend in 2022, krijgt de energietransitie in de glastuinbouw een boost en kan het overgrote deel van de positief beoordeelde aanvragen beschikt worden.

Glastuinbouwbedrijven konden dit jaar weer subsidie aanvragen voor de toepassing van technieken die bewezen energie besparen. Door de ophoging worden meer bedrijven in staat gesteld om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van LED belichting, van energieschermen of van de aansluiting op een warmtenet. De regeling was opengesteld voor subsidieaanvragen van 19 april tot en met 30 juni 2022. Glastuinbouwbedrijven vroegen voor bijna € 80 miljoen aan subsidie aan. Een hoger openstellingsbudget van de subsidieregeling EG draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en het verminderen van de vraag naar gas in die sector, maar ook aan lagere vraag naar elektriciteit in Nederland als geheel en vermindering van druk op de elektriciteitsnetten.

Minister Staghouwer: 'Als we de klimaatdoelen willen realiseren, is een versnelling van de energietransitie nodig. Een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 is daarbij het gezamenlijk richtpunt. Ik wil samen met de sector aan de slag om met elkaar de gestelde doelen te realiseren. Dat dit een grote uitdaging wordt, staat vast. In de glastuinbouw gebeurt al veel als het gaat om energiebesparing en ik wil dat blijven ondersteunen. Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht en creativiteit van bedrijven om te blijven vernieuwen.'

De glastuinbouwsector heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is opgenomen in het Klimaatakkoord, waarin ook een belangrijke rol voor de subsidieregeling EG is benoemd. In de glastuinbouwsector is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten. De hoge gasprijzen versterken de urgentie om verder door te pakken en investeringen in deze transitie te versnellen. 

Meer informatie over de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is te vinden op de website van RVO.