Nieuwsbrief Regeringsnieuws - € 413 miljoen voor ondersteuning kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp

Taskforce voor aanpak knelpunten

Betere dienstverlening door banken. Makkelijker toegang tot een notaris. Het zijn 2 van de onderwerpen waar de taskforce Knelpunten Caribisch Nederland mee aan de slag gaat. Daarover hebben staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius woensdag 14 september afspraken gemaakt.

Taskforce voor aanpak knelpunten Caribisch Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl