Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%.

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

Aanbesteding ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo 2025 Osaka van start

De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka is officieel gestart met de publicatie op tenderned.nl. Marktpartijen worden gevraagd met voorstellen te komen voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de afbouw van het paviljoen en de bijbehorende bezoekerservaring. 

Aanbesteding ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo 2025 Osaka van start

Kabinet zorgt voor een toekomstbestendige Dienst Justitiële Inrichtingen

Het kabinet investeert de komende jaren 210 miljoen euro extra in de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Die investering is nodig omdat de huidige begroting van DJI onvoldoende berekend is op de kosten in ICT, (duurzame) huisvesting en personeel. Ook drukt de zwaardere populatie in detentie en forensische zorg extra op de begroting.

Kabinet zorgt voor een toekomstbestendige Dienst Justitiële Inrichtingen

Verdere verbetering van aanpak van witwassen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. 

Verdere verbetering van aanpak van witwassen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl