Aanbesteding ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo 2025 Osaka van start

De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka is officieel gestart met de publicatie op tenderned.nl. Marktpartijen worden gevraagd met voorstellen te komen voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de afbouw van het paviljoen en de bijbehorende bezoekerservaring. Voorstellen kunnen tot en met maandag 5 december 2022 worden ingediend. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten. Voor de totstandkoming van het paviljoen en de bezoekerservaring is € 7,8 miljoen (excl. BTW) gereserveerd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Japan Association for the 2025 World Exposition

Expo 2025 Osaka heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’ en zal gaan over het vormgeven van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen bepalen. Met een paviljoen in het district ‘Saving Lives’ wil Nederland antwoord geven op de vraag die in Osaka centraal staat: ‘What is the happy way of life?’.

Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: "Een paviljoen op de Expo in Osaka is hét visitekaartje van Nederland. Het biedt een internationaal podium om te laten zien wat ons land in huis heeft op het gebied van klimaatverandering en gezondheidszorg. Steden worden groter en groter; de uitdaging is om daar groen, gezond en gelukkig met elkaar te leven. Daaraan kunnen Nederlandse innovatieve bedrijven een mooie bijdrage leveren. Expo 2025 Osaka geeft ze daar alle kansen voor en zorgt meteen voor een betere handelspositie in de regio."

Onder de noemer 'Common Ground: A Dutch invitation to create healthy societies together’; is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarige campagne opgezet, toewerkend naar de Expo 2025 Osaka. Japan heeft, net als Nederland, te maken met prangende en complexe uitdagingen. Zoals klimaatverandering, verstedelijking, vergrijzing, de energietransitie, voedselzekerheid, het toegankelijk blijven van de gezondheidszorg en het zorgdragen voor het welzijn van iedereen. Belangrijke thema’s waar Nederland veel kennis en kunde in heeft.

Maar deze enorme uitdagingen kan geen enkel land alleen oplossen. Nederland wil daarom tijdens de Expo in Osaka een platform zijn om verschillende perspectieven en expertises samen te brengen en samen te werken om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Het paviljoen en de bezoekerservaring bieden bezoekers een unieke ervaring.

Aanbestedingsdocument

Het aanbestedingsdocument is terug te vinden op Tenderned. Hierin staat beschreven wat er van de markt gevraagd wordt. Het geeft weer wat de doelstellingen zijn, aan welke eisen het paviljoen, de omgeving buiten en de beleving binnen moet voldoen, en op welke manier dat wordt beoordeeld. De aanbesteding wordt begeleid door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De deadline voor het inleveren van een inschrijving is maandag 5 december 2022 13.00 uur (Nederlandse tijd).

Informatiebijeenkomst

RVO organiseert donderdag 6 oktober 2022 om 9.30-10.30 uur (Nederlandse tijd) een online informatie bijeenkomst voor geïnteresseerden die een voorstel willen indienen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over de aanbesteding en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De inschrijving voor deze online bijeenkomst is geopend.

Expo 2020 Dubai

De vorige Expo vond dit jaar plaats in Dubai. Nederland kijkt terug op een succesvolle deelname. Bijna 1 miljoen bezoekers zijn verwelkomd in het Nederlandse paviljoen. Het concept 'Uniting water, energy & food' won meer dan 10 prijzen op gebied van duurzaamheid, innovatie en design, waaronder de ‘Expo BIE award’ voor beste architectuur in het duurzaamheidsdistrict.

Expo 2025 Osaka

De Expo Osaka vindt plaats van 13 april tot en met 13 oktober 2025. De organisatie verwacht ongeveer 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers te ontvangen, waarvan ongeveer 90% van de bezoekers uit Japan zullen komen. De Expo-organisatie geeft aan dat naar schatting 150 landen en 25 organisaties zullen deelnemen aan de wereldtentoonstelling.