Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet presenteert Klimaatnota 2022

Kabinet presenteert Klimaatnota 2022

Klimaatminister Rob Jetten heeft vandaag namens het kabinet de Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. Op korte termijn daalt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland hard, waardoor het naar uitziet dat het Urgendadoel dit jaar wordt gehaald. Tegelijkertijd heeft het kabinet nog huiswerk te doen om de ambities op de langere termijn te bereiken. Daarom zet het kabinet in op aanscherping en versnelling van het klimaatbeleid en voortvarende uitvoering van bestaande klimaatplannen.

Kabinet presenteert Klimaatnota 2022

Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts

Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts (trustees), fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) registreren in het UBO-register trusts. 

Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen bij de IND

Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiermee kan hij of zij aantonen dat hij of zij mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen bij de IND

Nederland voert tijdelijke solidariteitsbijdrage voor overwinsten fossiele sector in

Nederland voert een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector in. Deze solidariteitsbijdrage wordt ingevoerd met terugwerkende kracht over het jaar 2022. Hiermee worden de grote winsten die behaald zijn of worden als gevolg van flink gestegen energietarieven aanvullend belast. De opbrengst van deze solidariteitsbijdrage van naar verwachting € 3,2 miljard wordt gebruikt voor de bekostiging van het energieplafond voor kleinverbruikers.

Nederland voert tijdelijke solidariteitsbijdrage voor overwinsten fossiele sector in

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl