Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming

Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming

Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om op korte termijn de druk op de jeugdbescherming te verlichten. Concreet richten zij zich op het verlichten van de werkdruk voor professionals, een voorrangsregeling voor de meest kwetsbare kinderen en het voorkomen dat kinderen uit gezinnen met ernstige problemen een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen.

Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming

Kabinetsvisie innovatie: extra focus en financiering voor meer resultaat

Het kabinet vindt dat de sterke kennispositie van Nederlandse onderzoekers en ondernemers moet leiden tot meer toepassingen in producten en diensten. Daarom trekt het kabinet de komende jaren meer dan € 20 miljard uit voor het innovatiebeleid en gaat daarin extra focus aanbrengen om zo meer maatschappelijke impact te realiseren.

Kabinetsvisie innovatie: extra focus en financiering voor meer resultaat

Kabinet onderzoekt eenmalige tegemoetkoming voor Surinaamse ouderen

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen.

Kabinet onderzoekt eenmalige tegemoetkoming voor Surinaamse ouderen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl