Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet wil bij uitvoering sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen

Kabinet wil bij uitvoering sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen

Het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen in mensen. Dit staat in de kabinetsreactie op het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'. Volgens het kabinet is de balans in regelgeving de afgelopen jaren doorgeslagen naar handhaving en fraudebestrijding. Het kabinet kondigt daarom meerdere maatregelen aan om meer te kijken naar individuele omstandigheden.

Kabinet wil bij uitvoering sociale zekerheid meer uitgaan van vertrouwen

Versterking veilig onderwijs en aanpak uitwassen informele scholing

Geen leerling mag leren dat discriminatie, onverdraagzaamheid en isolationisme acceptabel is. Daar moeten zij tegen worden beschermd. Daarom kondigt het kabinet maatregelen aan die zich richten op deze uitwassen en wordt gewerkt aan een wet die het mogelijk maakt om hier met signaal gestuurd toezicht tegen op te kunnen treden.  

Versterking veilig onderwijs en aanpak uitwassen informele scholing

Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit

Als de Staat ingrijpt in het gezin en daarbij het gezag wil weghalen, dan krijgen ouders vanaf het nieuwe jaar kosteloos rechtsbijstand tijdens de rechtszaak. Zij worden dan altijd bijgestaan door een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat, schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit

Regeling Aziatische horeca sector definitief vervallen

De regeling voor de Aziatische horeca sector zal definitief vervallen. Sinds 1 januari 2022 was de regeling al stopgezet voor nieuwe gevallen. Met de regeling konden Aziatische restaurants in Nederland eenvoudiger gespecialiseerde koks van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in dienst nemen.

Regeling Aziatische horeca sector definitief vervallen

Emancipatie een opdracht voor ons allemaal

Minister Dijkgraaf (OCW), coördinerend minister van emancipatie, heeft de Nota over het nieuwe emancipatiebeleid voor 2022-2025 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota pleit voor een cultuurverandering om maatschappelijke ongelijkheid tegen te gaan vanwege afkomst, kleur, geloof, uiterlijk, leeftijd, een beperking, seksuele oriëntatie of gender.  

Emancipatie een opdracht voor ons allemaal

Kabinet: iedereen toegang tot gigabitinternet en 95% mkb benut digitalisering

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de kabinetsstrategie Digitale Economie. De strategie omvat vijf ambities, die er onder andere toe moeten leiden dat elke consument en elk bedrijf toegang heeft tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde en dat 95% van de mkb’ers inzet op digitalisering.

Kabinet: iedereen toegang tot gigabitinternet en 95% mkb benut digitalisering

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl