Regeling Aziatische horeca sector definitief vervallen

De regeling voor de Aziatische horeca sector zal definitief vervallen. Sinds 1 januari 2022 was de regeling al stopgezet voor nieuwe gevallen. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Met de regeling konden Aziatische restaurants in Nederland eenvoudiger gespecialiseerde koks van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in dienst nemen.

Bij het besluit om de regeling definitief te laten vervallen heeft de rapportage over de Aziatische horeca van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een belangrijke rol gespeeld. In de rapportage Aziatische horeca constateert de Arbeidsinspectie dat ongeveer de helft van de geïnspecteerde horecabedrijven de regelgeving overtreedt. Bij een aantal werkgevers vermoedde de Arbeidsinspectie ernstige benadeling, mensenhandel, werkverschaffing aan illegalen of andere strafbare feiten.

Het kabinet neemt de aanbeveling uit het rapport van de Arbeidsinspectie over om geen nieuwe bijzondere regeling in te stellen zoals de Aziatische horeca regeling uit 2019. Daarnaast blijft aandacht voor misstanden nodig, evenals aandacht voor het hele proces van beleid en regelgeving, preventie en signalering, uitvoering, toezicht, handhaving en opsporing. De sectorvertegenwoordigers zien dit belang ook. Zij hebben aangegeven dat ze zich volledig willen inzetten voor een veilige en betrouwbare werkomgeving voor (Aziatische) koks.

Het vervallen van de regeling betekent overigens niet dat de sector geen personeel meer van buiten de EU naar Nederland zou kunnen halen. Het generieke kader, dat geldt voor werkgevers in alle sectoren, is ook op de Aziatische horeca sector van toepassing. Dit houdt in dat voldaan zal moeten worden aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De werkgever zal bijvoorbeeld moeten aantonen voldoende wervingsinspanningen gedaan te hebben om de vacature te vervullen met aanbod binnen Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook geldt de reguliere termijn van vijf weken voor vacaturemelding bij het UWV.

Tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 was er een structurele regeling voor het verlenen van een tewerkstellingsvergunning voor de Aziatische horecasector. Naar aanleiding van signalen van mensenhandel en/of mensensmokkel was de regeling per 1 januari 2022 al vervallen voor nieuwe aanvragen uit het buitenland.