Mensenhandel is onder andere het vervoeren of verhandelen van mensen onder dwang. Doel is vaak seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Mensensmokkel is het illegale transport van mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensenhandel en mensensmokkel zijn ernstige misdrijven met vaak grote gevolgen voor de betrokken personen. De overheid bestrijdt mensenhandel en –smokkel en zorgt voor hulp en opvang van slachtoffers.