Bestrijden van mensenhandel

De overheid pakt de bestrijding van mensenhandel integraal aan. Ze schakelt alle partijen in die daaraan kunnen bijdragen. Daarnaast biedt de overheid slachtoffers ondersteuning.

Wat is mensenhandel

Mensenhandel is het vervoeren of verhandelen van mensen onder dwang. Het doel van de mensenhandelaar is uitbuiting van een persoon.  Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te werken. En de inkomsten van dat werk (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken.
  • Seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten.
  • Criminele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren. En de buit moet afdragen aan de uitbuiter.

Brede aanpak mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, geweld en misleiding. Vaak zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen.

Samenwerking tussen verschillende partijen is heel belangrijk bij de aanpak van mensenhandel. Om slachtoffers van mensenhandel te herkennen is vaak een combinatie van signalen nodig. Baliemedewerkers van gemeenten, toezichthouders of inspectiemedewerkers kunnen in contacten of bij controles signalen van mensenhandel tegenkomen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft richtlijnen hoe u met signalen van mensenhandel moet omgaan.

Task Force Aanpak Mensenhandel

De Taskforce Aanpak Mensenhandel is een netwerk van verschillende partijen, zoals het Openbaar Ministerie, politie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De Taskforce verbetert de aanpak van mensenhandel door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en gezamenlijk plannen te maken.

Gemeenten betrokken bij bestrijding mensenhandel

Gemeenten zijn belangrijk in de aanpak van mensenhandel. Zij spelen een actieve rol in de signalering van mensenhandel. Trainingen van bijvoorbeeld politie over de aanpak van mensenhandel en het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel helpt gemeenten hierbij.

Daarnaast moeten gemeenten hun rol in de aanpak van mensenhandel verder invullen. Bijvoorbeeld door regelgeving en beleid te maken dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt. En door te zorgen voor passende opvang, ondersteuning en nazorg voor slachtoffers van mensenhandel in de gemeente. Dit gebeurt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.

Hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel

De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen genomen om (de toegang tot) het hulp- en ondersteuningsaanbod te verbeteren voor alle slachtoffers van mensenhandel.

Een voorbeeld daarvan is de website wegwijzer mensenhandel. De wegwijzer geeft uitleg over het onderwerp mensenhandel, hoe u slachtoffers kunt herkennen, wat de verschillende rechten zijn van slachtoffers van mensenhandel en op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken.

Er zijn verschillende organisaties die slachtoffers van mensenhandel identificeren en helpen. Bijvoorbeeld het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze en andere organisaties zijn ook in de wegwijzer mensenhandel te vinden. De wegwijzer is ook in het Engels beschikbaar.

Rapportage aanpak en omvang mensenhandel

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering. De rapportages gaan over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur brengt het mensenhandelbeleid in beeld en doet aanbevelingen om de aanpak te verbeteren.

Om te kunnen rapporteren verzamelt het bureau van de Nationaal Rapporteur informatie bij verschillende partijen. Deze zijn betrokken bij de preventie en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. En bij de hulpverlening aan slachtoffers. Ook onderhoudt de Nationaal Rapporteur contacten met buitenlandse en internationale organisaties.

De rapportages van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan op de site van de rapporteur.

Documenten