Bestrijden van mensenhandel

De overheid pakt de bestrijding van mensenhandel integraal aan. Ze schakelt alle partijen in die daaraan kunnen bijdragen. Daarnaast biedt de overheid slachtoffers ondersteuning.

Brede aanpak mensenhandel

Mensenhandel is onder andere het vervoeren of verhandelen van mensen onder dwang. Doel is vaak seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, geweld en misleiding. Vaak zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen. Heel belangrijk bij de aanpak van mensenhandel is bijvoorbeeld samenwerking bij de signalering van mogelijke slachtoffers. 

Task Force Aanpak Mensenhandel

De Task Force Aanpak Mensenhandel is ingesteld om de integrale aanpak van mensenhandel te bevorderen. Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die mensenhandel voorkomen. En door alert te zijn op signalen van mensenhandel. Ook zet de Task Force zich in om het werk van mensenhandelaren moeilijk te maken. Bijvoorbeeld door hen straffen op te leggen.

Gemeenten betrokken bij bestrijding mensenhandel

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel in de gemeente. Dit gebeurt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Gemeenten moeten hun rol in de aanpak van mensenhandel verder invullen. Bijvoorbeeld door actieve signalering van mensenhandel. Maar ook door beleid en regelgeving te maken ter ondersteuning van de aanpak van mensenhandel.

Het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel helpt gemeenten hierbij. Aan het basisniveau hebben onder andere organisaties meegewerkt die zijn aangesloten bij de Taskforce Aanpak Mensenhandel.

Hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel

De overheid werkt aan een Nationaal Verwijsmechanisme mensenhandel voor deze slachtoffers. Dit project moet het hulp- en ondersteuningsaanbod – en de toegang daartoe – voor alle slachtoffers mensenhandel verbeteren.

Onderdeel van het Nationaal Verwijsmechanisme is sinds juni 2015 de website wegwijzer mensenhandel. De wegwijzer biedt inzicht in de verschillende rechten van slachtoffers van mensenhandel. Op de site staat ook welke regelingen voor hun van belang zijn.

Er zijn verschillende organisaties die slachtoffers van mensenhandel identificeren en helpen. Deze organisaties zijn ook in de wegwijzer mensenhandel te vinden.

Verbetering aanpak mensenhandel

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering. De rapportages gaan over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur brengt het mensenhandelbeleid in beeld en doet aanbevelingen om de aanpak te verbeteren.

Om te kunnen rapporteren verzamelt het bureau van de Nationaal Rapporteur informatie bij verschillende partijen. Deze zijn betrokken bij de preventie en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. En bij de hulpverlening aan slachtoffers. Ook onderhoudt de rapporteur contacten met buitenlandse en internationale organisaties.

De rapportages van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan op de site van de rapporteur.

Documenten