Nationale Politie

De Nationale Politie is het landelijke politiekorps waaronder alle politie- eenheden vallen.

Contactgegevens Nationale Politie

Contactgegevens

Internet

Contact met Politie

Landelijk telefoonnummer politie

Telefoon: 0900 - 88 44 (€ 0,0276/min met een starttarief van € 0,094/min plus de gebruikelijke belkosten)

In het hele land is de politie via dit nummer bereikbaar voor vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Wanneer nodig schakelt de centrale snel door naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

Alarmnummer 112 (spoed). Spoedeisende zaken zijn levensbedreigende situaties en heterdaadmeldingen van misdrijven.

Heeft u explosieven gevonden, dan neemt u contact op met de politie. De politie neemt vervolgens contact op met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Telefoonnummer vanuit het buitenland:  00 31 343 57 88 44

U krijgt iemand van de telefooncentrale van de Nationale Politie in Driebergen aan de lijn. Deze handelt het gesprek af of zet het door naar het juiste regiokorps. Binnenlandse gesprekken en collect calls neemt de centrale niet in behandeling.

Dichtstbijzijnde politiebureau

Op de website van de politie kunt u achterhalen wat voor u het dichtstbijzijnde politiebureau is. Dit kunt u doen door postcode en/of woonplaats in te vullen.

Teksttelefoon doven en slechthorenden

Landelijk telefoonnummer politie: telefoon: 0800 - 18 44
Noodgevallen (alarmnummer):     telefoon: 0800 - 81 12

Vreemdelingenpolitie

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet. Verder voert de vreemdelingenpolitie identiteitsonderzoeken uit en bestrijdt zij criminele activiteiten als mensensmokkel.

De Vreemdelingenpolitie is bereikbaar via het algemene nummer van de politie: telefoon: 0900 - 88 44.

Opsporingstiplijn

Telefoon: 0800  –  60 70 (gratis)

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Telefoon: (079) 345 89 99

Voor het doorgeven van informatie over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen en drugshandel.

Dierenpolitie

Telefoon: 144 (gebruikelijke belkosten)

De Dierenpolitie neemt meldingen in over dieren in nood. Bijvoorbeeld door een ongeluk. Of van mishandeling of verwaarlozing van een dier.

Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Social media

De Nationale Politie is bereikbaar via LinkedIn, Twitter, Facebook en Youtube.

Taakomschrijving Nationale Politie

De Nationale Politie is het landelijke politiekorps. De organisatie bestaat uit:

  • de Landelijke Eenheid;
  • het Politiedienstencentrum;
  • de regionale eenheden.