Nationale Politie

De politie zorgt dat burgers de wetgeving naleven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft.

Contactgegevens Nationale Politie

Contactgegevens

Internet
Politie.nl
Contact met de politie

Landelijk telefoonnummer politie

Telefoon: 0900 - 88 44 (2 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten)
Telefoonnummer vanuit het buitenland:  + 31 - 343 57 88 44
In het hele land is de politie via dit nummer bereikbaar voor vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Wanneer nodig schakelt de centrale snel door naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

Alarmnummer 112 (spoed). Spoedeisende zaken zijn levensbedreigende situaties en heterdaadmeldingen van misdrijven.

Dichtstbijzijnde politiebureau

Op de website van de politie is te vinden welk politiebureau in de buurt is. Dit kan door postcode en/of woonplaats in te vullen.

Doven en slechthorenden

Voor doven en slechthorenden is er de app Tolkcontact.

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet. Verder voert de vreemdelingenpolitie identiteitsonderzoeken uit en bestrijdt zij criminele activiteiten als mensensmokkel.

De Vreemdelingenpolitie is bereikbaar via het algemene nummer van de politie: telefoon: 0900 - 88 44.

Opsporingstiplijn

Telefoon: 0800  –  60 70 (gratis)

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Telefoonnummer:  088 - 661 77 34

Voor het doorgeven van informatie over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen en drugshandel.

Dierenpolitie

Telefoon: 144 (2 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten)

De Dierenpolitie neemt meldingen in over dieren in nood. Bijvoorbeeld door een ongeluk. Of van mishandeling of verwaarlozing van een dier.

Social media

De Nationale Politie is bereikbaar via LinkedIn, X, Facebook, Instagram en Youtube.

Taakomschrijving Nationale Politie

De politie zorgt dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft en verleent zij hulp aan mensen die het nodig hebben.

Sinds 1 januari 2024 kent de politie 2 nieuwe landelijke eenheden:

  • de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). De LX richt zich op handhaving en opsporing op de infrastructuur, bewaken en beveiligen, een nationale intelligencevoorziening en landelijke operationele coördinatie;
  • de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). taat onder leiding van politiechef Rob van Bree. De LO richt zich op de opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en cybercrime. Onder LO vallen de landelijke recherchetaken, inclusief intelligence en Speciale Interventies.