Bestrijden van mensensmokkel

De Rijksoverheid neemt maatregelen om mensensmokkel te bestrijden. Bijvoorbeeld met een speciaal team dat zich actief bezighoudt met de aanpak van mensensmokkel.

Mensensmokkel

Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkelaars maken gebruik van de nood van migranten. Voor veel geld smokkelen ze de migranten Nederland of de Europese Unie (EU) binnen. Vaak met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migranten.

Maatregelen opsporing mensensmokkelaars

De aanpak van mensensmokkel is een van de prioriteiten van de Rijksoverheid. Onder andere de volgende maatregelen moeten zorgen voor een betere opsporing van mensensmokkelaars:

 • De instelling van een team mensensmokkel. Dit team bestaat uit:
  • Openbaar Ministerie (OM)
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Politie
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Expertisecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel (EMM)
  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • Controles van de Koninklijke Marechaussee bij grensovergangen (Mobiel Toezicht Vreemdelingen). Dit gebeurt steekproefsgewijs op de weg, vliegvelden, internationale treinen en op het water.
 • Het netwerk van verbindingsambtenaren van politie, KMar en OM binnen en buiten Europa. Dit zorgt voor snelle uitwisseling van informatie over smokkelnetwerken. En het bevordert Europese en internationale opsporing en vervolging van mensensmokkelaars en hun organisaties.
 • Acties uitvoeren uit het barrièremodel mensensmokkel, zoals onderzoek doen met andere landen en Europol. Door deze samenwerking zijn al een aantal mensensmokkelaars aangehouden.  Het barrièremodel mensensmokkel geeft inzicht in welke maatregelen overheden kunnen inzetten in de strijd tegen mensensmokkel.

Hogere straffen voor mensensmokkelaars

Sinds 1 juli 2016 is de maximum gevangenisstraf voor mensensmokkel verhoogd. Mensensmokkelaars kunnen nu 6 tot 18 jaar gevangenisstraf krijgen.

Verschil mensensmokkel en mensenhandel

Mensensmokkel is niet hetzelfde als mensenhandel, ook al komen ze vaak in combinatie voor. De verschillen zijn:

 • Bij mensensmokkel kiest de migrant er zelf voor om een overeenkomst te sluiten met de smokkelaar. De migrant weet dan niet of de smokkelaar hem slecht zal behandelen. Bij mensenhandel wordt een persoon gedwongen (seksuele) handelingen te verrichten of gedwongen te werken. Het doel van mensenhandel is uitbuiting van de persoon. 
 • Mensensmokkelaars brengen migranten altijd de grens over naar een ander land. Mensenhandel gebeurt ook binnen een land.

Video: Jordy, wachtmeester 1, Koninklijke Marechaussee

Jordy werkt als wachtmeester in Hoek van Holland en controleert daar de personen die per boot in Nederland aankomen.

Jordy werkt als wachtmeester in Hoek van Holland en controleert daar de personen die per boot in Nederland aankomen.