Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 623 miljoen euro extra EU-geld voor versterking zes Nederlandse regio’s

623 miljoen euro extra EU-geld voor versterking zes Nederlandse regio’s

De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal € 623 miljoen extra Europese ondersteuning vanuit het zogenoemde Just Transition Fund (JTF). 

623 miljoen euro extra EU-geld voor versterking zes Nederlandse regio’s

Misleidende ‘van-voor’-prijzen vanaf 1 januari 2023 verboden

Vanaf 1 januari 2023 behoort misleiding van consumenten met valse prijsverminderingen zowel online als in winkels tot het verleden. Een verkoper kan dan niet meer korte tijd de prijs van een product of dienst verhogen, de prijs daarna verlagen en dan deze ‘van-voor’-prijs vervolgens onterecht presenteren als een aanbieding of een aanzienlijke korting. 

Misleidende ‘van-voor’-prijzen vanaf 1 januari 2023 verboden

Afspraken met Dow over minder CO2-uitstoot

Dow Terneuzen wil in 2030 1,7 megaton minder CO2 uitstoten en reduceert daarmee 8% van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord. Het bedrijf uit Terneuzen hoort bij de 20 grootste industriële uitstoters van CO2. 

Afspraken met Dow over minder CO2-uitstoot

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen.

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl