Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Uitwerking prijsplafond afgerond: vanaf 1 januari 2023 van start

Lagere huur voor ruim 300.000 woningen

Om huurders met een middeninkomen te beschermen tegen excessen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs voor hun woning betalen, wil het kabinet de middenhuur reguleren. Door het middenhuursegment te reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend te maken, gaat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag. 

Lagere huur voor ruim 300.000 woningen

Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Het kabinet heeft Borssele als voorkeurslocatie aangewezen voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. De eerste voorbereidingen worden gestart voor de bouw van twee kerncentrales van de derde generatie. Op basis van de voorlopige inzichten zullen deze rond 2035 afgerond zijn en elk een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt hebben. 

Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Kabinet werkt aan leveringszekerheid gas voor winter volgend jaar

Om de volgende winter voldoende gas te hebben, werkt het kabinet aan de voorbereiding voor het vullen van de gasopslagen. Het vuldoel voor de winter van 2023 – 2024 is minimaal 90%, conform Europese afspraken. 

Kabinet werkt aan leveringszekerheid gas voor winter volgend jaar

Kindermarketing van ongezond voedsel wettelijk ingeperkt

Om de gezonde keuze makkelijker te maken en omdat de huidige zelfregulering onvoldoende werkt, wil het kabinet kindermarketing voor ongezonde voeding wettelijk beperken. Voor gezond eten en drinken blijft reclame gericht op 18-minners toegestaan. 

Kindermarketing van ongezond voedsel wettelijk ingeperkt

Kabinet wil meer zekerheid over toevoer grondstoffen en halfproducten

Het kabinet wil meer zekerheid over de beschikbaarheid van grondstoffen en halfproducten voor de Nederlandse en Europese industrie. De controle over deze grondstoffen krijgt naast een economische steeds meer een geopolitieke dimensie. 

Kabinet wil meer zekerheid over toevoer grondstoffen en halfproducten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl