Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024. 

Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

Douane onderschept fors meer drugs in de post

De douane heeft in 2022 bijna 27.000 keer drugs in beslag genomen in de uitgaande post. Dat is fors meer dan de 15.500 keer dat de douane in 2021 drugs in de post onderschepte. Het grootste deel van de inbeslagnames bestaat uit XTC/MDMA die vanuit Nederland naar landen als de Verenigde Staten en Australië wordt gesmokkeld.

Douane onderschept fors meer drugs in de post

Meer betaalbare woningen in Caribisch Nederland

Minister Hugo de Jonge heeft de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. De plannen zijn gericht op het stimuleren van woningbouw, het verlagen van de huurlasten, een betere financiering van eigen huizen en een beter beschermde leefomgeving.

Meer betaalbare woningen in Caribisch Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl