Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

Het kabinet heeft vorig jaar aangekondigd het maximumaantal vliegtuigbewegingen op Schiphol terug te willen brengen naar 440.000 per jaar. Ook is tegelijkertijd het voornemen voor het reduceren van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 herbevestigd. Het kabinet geeft alle betrokkenen de gelegenheid om op de voorgestelde maatregelen te reageren.

Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

Afspraken met Rijk over bouw van bijna 40.000 woningen in Flevoland

Tot en met 2030 worden in Flevoland 39.743 woningen gebouwd. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Woondeal ZUND-gemeenten. Beide zijn op 15 maart ondertekend door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge en gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus. 

Afspraken met Rijk over bouw van bijna 40.000 woningen in Flevoland

Afspraken met Rijk over bouw van meer dan 100.000 betaalbare woningen in Woondeal MRA

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan circa twee derde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om zo’n 113.000 betaalbare woningen. 

Afspraken met Rijk over bouw van meer dan 100.000 betaalbare woningen in Woondeal MRA

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl