Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

Als je gebruik maakt van meerdere regelingen (zoals toeslagen en een UWV-uitkering), kunnen regelingen tegen elkaar inwerken. Dit pakt momenteel nadelig uit voor een groep alleenverdieners met een uitkering van het UVW of van een private inkomensverzekering. Het kabinet spant zich tot het uiterste in om hier een oplossing voor te vinden.

Samenloop van regelingen pakt nadelig uit voor groep alleenverdieners met uitkering

Gratis schoolmaaltijden van start

Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden op schoolmaaltijden.nl voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Het gaat om scholen die de hulp het best kunnen gebruiken.

Gratis schoolmaaltijden van start

Meer duidelijkheid over financiële herplaatsingsgarantie

Op 6 december 2022 zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. De garantie biedt investeerders (doorgaans een woningcorporatie) meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor de herplaatsingsgarantie € 220 miljoen beschikbaar gesteld. Vandaag deelt het Rijk een eerste verdere uitwerking van de voorwaarden van de garantie. 

Meer duidelijkheid over financiële herplaatsingsgarantie

Rijksvastgoedbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

Minister Hugo de Jonge wil Rijksvastgoed meer inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om deze taken goed uit te voeren, richt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe directie op.      

Rijksvastgoedbedrijf gaat grotere rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl