Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Helft Groningse gasputten per 1 april dicht

Helft Groningse gasputten per 1 april dicht

Het kabinet heeft besloten dat per 1 april dit jaar zes van de resterende elf productielocaties waarmee Groningengas wordt gewonnen, dichtgaan. De overige vijf  blijven op de waakvlam.

Helft Groningse gasputten per 1 april dicht

Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting eind april van start

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Deze groep kan daarom niet of onvoldoende gebruik maken van het prijsplafond, maar wordt wel geraakt door de hoge energieprijzen. Het kabinet heeft daarom met spoed een alternatieve regeling, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB), uitgewerkt om ook deze groep te helpen.

Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting eind april van start

Eerste getoetste natuurdoelanalyses beschikbaar

De Ecologische Autoriteit heeft de eerste toetsingsadviezen van een aantal natuurdoelanalyses gepubliceerd. Natuurdoelanalyses geven aan hoe het gaat met de natuur in een stikstofgevoelig natuurgebied en wat de verwachte effecten van vastgestelde maatregelen zijn. Deze informatie is een belangrijke bouwsteen voor de gebiedsprogramma’s die provincies opstellen. 

Eerste getoetste natuurdoelanalyses beschikbaar

Kabinet maakt meertalige dagopvang mogelijk

Om kinderen al op jonge leeftijd in meerdere talen vaardig te maken wil het kabinet meertalige dagopvang mogelijk maken. Via het – vandaag aan de Raad van State voorgelegde –  wetsvoorstel mogen kinderopvangcentra vanaf 2024 dagopvang (voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd) in het Duits, Engels of Frans aanbieden.

Kabinet maakt meertalige dagopvang mogelijk

Oorlog in Oekraïne: Nederlandse inzet tegen oorlogsmisdaden en straffeloosheid

De Russische agressie tegen Oekraïne verwoest de levens van miljoenen Oekraïners en heeft grote gevolgen voor stabiliteit wereldwijd. Dit mag niet onbestraft blijven, en Oekraïners verdienen gerechtigheid. Daar zet Nederland zich op verschillende manieren voor in.

Oorlog in Oekraïne: Nederlandse inzet tegen oorlogsmisdaden en straffeloosheid

Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen

Na de moorden op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar de lessen die getrokken kunnen worden uit de beveiligingssituaties van deze drie personen. Vandaag reageert minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius namens het kabinet op de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de onderzoeksraad.

Naar een nieuw stelsel: het stelsel beveiligen van personen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl