Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket zorgt ervoor dat mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster en dat zelfstandigen zich bij tegenslag beter beschermd weten. 

Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Eerste steunpakket voor Oekraïne in 2023: € 274 miljoen voor strijd en herstel

Nederland biedt Oekraïne extra steun. Het pakket van € 274 miljoen komt uit de reservering van € 2,5 miljard van het kabinet voor steun aan Oekraïne in 2023. € 180 miljoen is bestemd voor humanitaire hulp, landbouw en herstelwerkzaamheden. De overige € 94 miljoen gaat naar non-letale steun aan de Oekraïense strijdkrachten, de strijd tegen straffeloosheid en het behoud van cultureel erfgoed.

Eerste steunpakket voor Oekraïne in 2023: € 274 miljoen voor strijd en herstel

Nieuwe planning bekend in 9e voortgangsrapportage renovatie Binnenhof

Vandaag is de 9e Voortgangsrapportage over de renovatie van het Binnenhof aangeboden aan de Tweede Kamer. Op basis van de nieuwe planning blijkt dat er meer tijd nodig is, de renovatie is op z’n vroegst eind 2028 gerealiseerd. 

Nieuwe planning bekend in 9e voortgangsrapportage renovatie Binnenhof

Aanvalsplan tegen voortijdig schoolverlaten in het mbo

Minister Dijkgraaf van Onderwijs komt met een aanvalsplan om het aantal voortijdige schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) terug te dringen. In het studiejaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe voortijdige schoolverlaters; het hoogste aantal in tien jaar tijd. Hoofdoorzaken zijn (de nasleep van) corona en de krappe arbeidsmarkt. 

Aanvalsplan tegen voortijdig schoolverlaten in het mbo

Actieplan Leveringszekerheid drinkwater nodig om knelpunten op te lossen voor levering drinkwater tot 2030

Het vandaag verschenen RIVM-onderzoek naar de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening tot 2030 geeft inzicht in de vraag naar drinkwater nu en in de toekomst. De studie onderschrijft de signalen van de drinkwaterbedrijven dat op korte termijn extra inzet van waterbronnen nodig is. 

Actieplan Leveringszekerheid drinkwater nodig om knelpunten op te lossen voor levering drinkwater tot 2030

Veiligheid is niet vanzelfsprekend: aanbieding Veiligheidsstrategie Koninkrijk der Nederlanden

De veiligheid in ons Koninkrijk is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt onze constante aandacht, om ervoor te zorgen dat we veilig zijn én veilig blijven. Want zonder veiligheid, kunnen we niet in vrijheid leven. Vandaag sturen minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden (Veiligheidsstrategie) aan de Tweede Kamer.

Veiligheid is niet vanzelfsprekend: aanbieding Veiligheidsstrategie Koninkrijk der Nederlanden

Ron van Dartel benoemd tot Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft oud-diplomaat Ron van Dartel aangesteld als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. Hij is vorige week in zijn nieuwe functie begonnen.

Ron van Dartel benoemd tot Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl