Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Noodplan voor verstoring gaslevering verder uitgewerkt

Noodplan voor verstoring gaslevering verder uitgewerkt

Het kabinet heeft de maatregelen die Nederland kan nemen bij een ernstige gascrisis verder uitgewerkt. Het gaat om de maatregelen die horen bij het hoogste niveau van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BHG): een noodsituatie. Er wordt op korte termijn geen tekort aan gas verwacht. 

Noodplan voor verstoring gaslevering verder uitgewerkt

Zakelijke appjes van bewindslieden moeten bewaard blijven

Alle zakelijke appjes en sms’jes van bewindslieden en hoge ambtenaren moeten bewaard blijven. Dit is de kabinetsreactie op verschillende adviezen die zijn uitgebracht over het archiveringsbeleid van chatberichten binnen de Rijksoverheid.

Zakelijke appjes van bewindslieden moeten bewaard blijven

Nederland stuurt 150 militairen naar de Balkan

Nederland stuurt maximaal 150 militairen voor 1 jaar naar Bosnië en Herzegovina. Het gaat om infanteristen van het Korps Mariniers. Daarnaast gaan er nog maximaal 10 militairen naar het gebied om inlichtingen te verzamelen. Op basis hiervan is de veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina beter te monitoren.

Nederland stuurt 150 militairen naar de Balkan

Meer maatwerk bij ondersteuning inburgeraars bij financiële zaken

Gemeenten zijn druk doende met de uitvoering van het inburgeringsstelsel dat sinds 1 januari 2022 in werking is. Enkele onderdelen van de wet blijken lastig uitvoerbaar in de praktijk. Een van die zaken is de ondersteuning van bijstandsgerechtigde statushouders bij financiële zaken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze signalen ter harte genomen. Gemeenten blijven verplicht om te ontzorgen, maar krijgen meer ruimte om hierin maatwerk toe te passen.

Meer maatwerk bij ondersteuning inburgeraars bij financiële zaken

Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel aangeboden aan de Tweede Kamer. De toenemende druk op de zorg vraagt om een nieuwe visie op digitalisering en informatievoorziening. Dat is nodig om nu en straks kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven geven. 

Kabinet komt met Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl