Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Zorgvuldige invoering nieuw kinderopvangstelsel

Zorgvuldige invoering nieuw kinderopvangstelsel

In het coalitieakkoord is afgesproken om het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien. Het kabinet wil het kinderopvangstelsel eenvoudiger en betaalbaarder maken voor ouders. Er komt een stevig ‘ingroeipad’ om de vraag naar kinderopvang vanaf 2025 geleidelijk te laten groeien, zodat de sector het aanbod geleidelijk kan vergroten en niet overvallen wordt door een grote plotselinge stijging in de vraag naar opvang. Op deze manier werkt het kabinet aan een zorgvuldige invoering van het nieuwe stelsel in 2027.

Zorgvuldige invoering nieuw kinderopvangstelsel

Extra pakket maatregelen dicht gat tot klimaatdoel 2030

Klimaat- en energieminister Jetten heeft vandaag namens het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Met dit pakket maakt Nederland in een keer de benodigde inhaalslag, worden de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld en de groene economie van de toekomst versterkt. 

Extra pakket maatregelen dicht gat tot klimaatdoel 2030

Vier opties op tafel om de huidige bepalingen van box 3 te verfijnen

Het kabinet ziet meerdere mogelijkheden voor verfijning van de huidige bepalingen van box 3, zoals die luiden na inwerkingtreding van de Overbruggingswet box 3. Definitieve keuzes over de verfijning worden later dit jaar gemaakt. 

Vier opties op tafel om de huidige bepalingen van box 3 te verfijnen

Ruimere verplichtingen voor en toezicht op allergrootste online platforms

De 19 allergrootste online platforms en zoekmachines moeten vanaf eind augustus 2023 aan ruimere verplichtingen binnen de nieuwe Digital Services Act (DSA) voldoen. Ze moeten in de EU bijvoorbeeld illegale inhoud en desinformatie gericht aanpakken, hun aanbevelingssystemen aanpassen en transparant zijn over online reclame via hun diensten. 

Ruimere verplichtingen voor en toezicht op allergrootste online platforms

Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

De creatieve prestaties van makers en uitvoerend kunstenaars worden voortaan wettelijk beter beschermd. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media hebben hiervoor de Wet auteurscontractenrecht uit 2015 aangescherpt.

Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

Gezamenlijk plan voor het Waddengebied

Waterveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn een aantal van de onderwerpen waar het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 op gaat focussen. Na het toekennen van de status Natuurlijk Werelderfgoed door UNESCO in 2009 voor de Waddenzee, werd het tijd voor een andere kijk op dit unieke natuurgebied. 

Gezamenlijk plan voor het Waddengebied

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl