Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verbeteren van welzijn studenten door aanpassen bindend studieadvies

Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verbeteren van welzijn studenten door aanpassen bindend studieadvies

Het verbeteren van het welzijn van studenten: dat is het doel van het aanpassen van het bindend studieadvies (bsa) door minister Dijkgraaf (onderwijs). Hogescholen en universiteiten hanteren een norm voor eerstejaarsstudenten om door te gaan naar het tweede jaar. Dijkgraaf wil dat die norm op maximaal 30 van de in totaal 60 studiepunten komt te liggen. Nu gaat het gemiddeld om 45 punten die in dat eerste jaar gehaald moeten worden. 

Verbeteren van welzijn studenten door aanpassen bsa

Brede, gezamenlijke inzet voor verbeteren van de transgenderzorg

De laatste jaren stijgt de vraag naar transgenderzorg in Nederland sterk. Dat leidt tot een toename van de wachtlijsten, ondanks dat ook het zorgaanbod is gestegen. Het gebrek aan maatschappelijke acceptatie is grotendeels de oorzaak van de toegenomen zorgvraag, omdat de zorg nu de enige plek is waar transgender personen terecht kunnen.

Brede, gezamenlijke inzet voor verbeteren van de transgenderzorg

Handboek integriteit beschikbaar voor gemeenten, provincies en waterschappen

Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers werken voor onze samenleving in het algemeen belang. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Het ministerie van BZK heeft de bestaande wetgeving, regels en andere beschikbare informatie gebundeld in het Handboek integriteit.

Handboek integriteit beschikbaar voor gemeenten, provincies en waterschappen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl