Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Er zijn meer woningen nodig voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het gaat om dak- en thuislozen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouder zijn of mensen met een sociale of medische urgentie. Dat staat in de voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen, die minister Hugo de Jonge vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Ook voor mensen met een specifieke woonbehoefte, zoals studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners, is meer geschikte woonruimte nodig.

Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Extra geld voor financiële educatie op scholen

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar € 8 miljoen beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. De regeling komt na de zomer als eerste beschikbaar voor MBO-scholen en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs.

Extra geld voor financiële educatie op scholen

Aanpak voor vergroten sociale veiligheid op hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten moeten een veilige leer- en werkomgeving zijn voor studenten en medewerkers. Minister Dijkgraaf (onderwijs en wetenschap) presenteert daarom een aanpak om samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op de instellingen te vergroten.

Aanpak voor vergroten sociale veiligheid op hogescholen en universiteiten

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT: € 123 miljoen voor betere samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Jongeren opleiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt. Medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar houden door om- en bijscholing. De innovatiekracht van het mkb stimuleren. Dat is de inzet van publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het kabinet trekt € 123 miljoen uit om bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen.

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT: € 123 miljoen voor betere samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Kabinet zet in op vrijwillig vertrek en gefaseerde overgang naar de asielopvang bij asielaanvragen van derdelanders uit Oekraïne

Op 4 september vervalt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Hierdoor hebben zij vanaf dat moment niet meer dezelfde rechten als vluchtelingen uit Oekraïne. De IND behandelt nu al een deel van de asielaanvragen van derdelanders uit Syrië, Jemen en veilige landen. Daarnaast stimuleert het kabinet nogmaals vrijwillig vertrek.

Kabinet zet in op vrijwillig vertrek en gefaseerde overgang naar de asielopvang bij asielaanvragen van derdelanders uit Oekraïne

Fair pay verplicht voor rijksgesubsidieerde culturele instellingen

Culturele instellingen die vanuit de Basisinfrastructuur (BIS) geld van de Rijksoverheid ontvangen, moeten in de komende subsidieperiode werk maken van eerlijke beloning. Dat betekent onder meer dat zij zich moeten aansluiten bij collectieve tariefafspraken voor de beloning van bijvoorbeeld artiesten, technici en makers.

Fair pay verplicht voor rijksgesubsidieerde culturele instellingen

Bezoek minister Dijkgraaf Suriname

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf bezoekt van 8 tot 11 juni Suriname. De werkreis heeft twee doelen: afspreken op welke onderwijsgebieden Nederland en Suriname nader gaan samenwerken, en meer inzicht krijgen in hoe het slavernijverleden leeft en doorvoeld wordt in Suriname.

Bezoek minister Dijkgraaf Suriname

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl