Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kinderbijslag komende kwartalen iets omlaag

Kinderbijslag komende kwartalen iets omlaag

De kinderbijslag beweegt mee met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dit is wettelijk zo vastgelegd en gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi). Na flinke stijgingen van de cpi, is er nu sprake van een daling vanwege lagere energieprijzen. Daarom gaat het basisbedrag van de kinderbijslag met ongeveer 3% omlaag. 

Kinderbijslag komende kwartalen iets omlaag

Grote handelsmissie klimaattechnologie bij staatsbezoek aan buurland België

België is voor veel Nederlandse ondernemers een aantrekkelijke markt dicht bij huis. Vooral de vraag naar innovatieve oplossingen voor een snelle transitie naar een klimaatneutrale samenleving biedt veel zakelijke kansen. Van 21 tot en met 22 juni gaan ruim 180 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen mee op handelsmissie naar België. Klimaattechnologie is het centrale thema.

Grote handelsmissie klimaattechnologie bij staatsbezoek aan buurland België

Minister Harbers en partners zetten volgende stap voor het gebied bij Baarlo en Hout-Blerick

Het Limburgse gebied bij Baarlo en Hout-Blerick staat voor verschillende opgaven op het gebied van waterveiligheid, natuur en leefbaarheid. Om die opgaven aan te pakken, hebben minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en de projectpartners nu een zogenoemde voorkeursbeslissing genomen.

Minister Harbers en partners zetten volgende stap voor het gebied bij Baarlo en Hout-Blerick

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl