Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Slagingspercentages eindexamens ondanks impact corona weer richting normaal

Slagingspercentages eindexamens ondanks impact corona weer richting normaal

Bijna 90% van alle examenleerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs heeft het afgelopen schooljaar zijn diploma gehaald. Daarmee ligt het percentage geslaagden, in het eerste schooljaar zónder examenmaatregelen, weer bijna op het niveau van vóór de coronapandemie.

Slagingspercentages eindexamens ondanks impact corona weer richting normaal

Kabinet investeert € 500 miljoen in netwerkbedrijf Stedin

Het kabinet is voornemens om € 500 miljoen in het regionale netwerkbedrijf Stedin te investeren. Deze kapitaalstorting is op verzoek van Stedin om voldoende te kunnen blijven investeren in het elektriciteitsnet. 

Kabinet investeert € 500 miljoen in netwerkbedrijf Stedin

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

De maatschappelijke wens om van het huidige forfaitaire box 3-stelsel (belasting op inkomen uit vermogen) over te stappen naar een stelsel op basis van werkelijk rendement is groot. Nederlanders kunnen door middel van een internetconsultatie inbreng leveren op de vormgeving van een nieuw box 3-stelsel.

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Fundamentele keuzes voor stelsel van vervolgonderwijs en wetenschap

De komende jaren moeten fundamentele keuzes worden gemaakt om ook in 2040 een robuust stelsel van vervolgonderwijs en wetenschap te hebben, voor studenten, docenten en wetenschappers. De Toekomstverkenning mbo, hoger onderwijs en wetenschap bevat ideeën en inzichten vanuit het onderwijs en wetenschap zelf.

Fundamentele keuzes voor stelsel van vervolgonderwijs en wetenschap

Nieuwe portefeuilleverdeling minister en staatssecretaris BZK

Na het vertrek van minister Bruins Slot zijn de taken van de bewindspersonen op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw geschikt. Daarbij zijn sommige taken overgedragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de staatssecretaris.

Nieuwe portefeuilleverdeling minister en staatssecretaris

Aanpak van bijvangst beschermde soorten in de visserij van start

Op 7 en 8 september is in Amsterdam het EU LIFE-programma van start gegaan om bijvangst van beschermde soorten in de visserij tegen te gaan. Onbedoelde bijvangst in de visserij is een van de grootste bedreigingen van bedreigde en beschermde zee(zoog)dieren. 

Aanpak van bijvangst beschermde soorten in de visserij van start

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl