Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Aanloopfase wietexperiment start 15 december 2023 in Breda en Tilburg

Aanloopfase wietexperiment start 15 december 2023 in Breda en Tilburg

Het kabinet heeft besloten dat de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen start op 15 december 2023. Uit de meest recente planning blijkt dat in het vierde kwartaal van 2023 naar verwachting twee legale telers gereed zijn voor levering aan coffeeshops. Dat is voldoende om in Breda en Tilburg te kunnen starten met de aanloopfase van het experiment. 

Aanloopfase wietexperiment start 15 december 2023 in Breda en Tilburg

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezing van start

Op woensdag 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Voor de bezetting van de stembureaus tijdens deze verkiezing hebben gemeenten naar verwachting 50.000 vrijwilligers nodig. Om gemeenten te helpen bij het werven van voldoende stembureauleden en stemmentellers start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag een campagne via regionale media. Mensen die zich de komende verkiezing willen inzetten, kunnen zich aanmelden bij hun gemeente.

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezing van start

Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

Vanaf vandaag kunnen corporaties en zorgaanbieders subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Dat doet het kabinet om de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huur te stimuleren. De geclusterde woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. 

Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

Realisatiecijfers en de plannen voor flexwoningen in 2023 en 2024

In de eerste helft van 2023 zijn er 2.100 flexwoningen opgeleverd. Daarvan waren er 1.700 modulair verplaatsbare woningen en 400 woningen vanuit tijdelijke transformatie. Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie van Expertisecentrum Flexwonen en de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH). Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge de Tweede Kamer laten weten middels een Kamerbrief. 

Realisatiecijfers en de plannen voor flexwoningen in 2023 en 2024

Veel kennis over financiering kinderopvang

Het kabinet heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel eenvoudiger moet worden en dat er meer financiële zekerheid voor ouders nodig is. Door de val van het kabinet kan er nu geen nieuw stelsel meer worden ingevoerd, maar er is veel kennis opgedaan waarmee een volgend kabinet verder kan.

Veel kennis over financiering kinderopvang

Kabinet geeft hogere rang aan verschuldigde kinderalimentatie

Verschuldigde kinderalimentatie moet voortaan eerder betaald worden bij het aflossen van schulden. Zo krijgen ouders die recht hebben op kinderalimentatie meer en eerder geld om voor de kinderen te zorgen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming dient daarvoor een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, nadat de ministerraad met het voorstel instemde.

Kabinet geeft hogere rang aan verschuldigde kinderalimentatie

Betere beschikbaarheid specialistische jeugdzorg stap dichterbij

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat gemeenten verplicht moeten samenwerken op regionaal niveau als het gaat om specialistische jeugdzorg. Deze zorg voor de meest kwetsbare kinderen moet met dit voorstel voortaan op regionaal niveau en, waar nodig, op landelijk niveau worden georganiseerd. 

Betere beschikbaarheid specialistische jeugdzorg stap dichterbij

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl