Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt 1 uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben.

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Brede samenwerking gemeenten, bedrijven, organisaties en kabinet: zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Nederland

Iedereen die wil, moet op de fiets kunnen stappen. Dat betekent dat mensen toegang moeten hebben tot een goede, veilige en passende fiets; en de vaardigheden moeten hebben om veilig te kunnen fietsen. Daar zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en het kabinet zich voor in.

Brede samenwerking gemeenten, bedrijven, organisaties en kabinet: zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Nederland

€ 250 miljoen voor meerdere kleine waterstofprojecten voor maximaal leereffect

Het kabinet start een subsidieregeling voor kleinere elektrolyseprojecten voor de productie van waterstof met duurzame energie. Het bedrag van bijna € 250 miljoen moet zorgen voor 100 megawatt aan elektrolysecapaciteit. Het kabinet hoopt met dit geld 5 tot 10 kleinere projecten te helpen realiseren door het hele land.

€ 250 miljoen voor meerdere kleine waterstofprojecten voor maximaal leereffect

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl