Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Militaire Airbus vertrokken naar Tel Aviv voor repatriëring Nederlanders

Verder op weg naar een visie op generatieve AI

De visie op generatieve AI krijgt steeds meer vorm. In september is met de zorgsector gesproken over de kansen en risico’s van AI, het kabinet is bijgepraat over de impact van deze technologie en de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de verschillende inzichten getoetst aan een klankbordgroep. 

Verder op weg naar een visie op generatieve AI

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl