Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland trekt € 10 miljoen extra uit voor humanitaire hulp aan Gaza

Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet maakt het simpeler en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

Kabinet stuurt Tweede Kamer reactie op rapport commissie Ruys

Vandaag heeft het kabinet per brief de Tweede Kamer een reactie op de bevindingen en conclusies van het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’ van de commissie Ruys gestuurd.

Kabinet stuurt Tweede Kamer reactie op rapport commissie Ruys

Nederland boekt vooruitgang in het bevorderen van integriteitsbeleid

Uit een evaluatie van de Group of States Against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa blijkt dat Nederland vooruitgang heeft geboekt op het gebied van het integriteitsbeleid van bewindspersonen en de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. Het Nederlandse beleid op het gebied van integriteit en anti-corruptie wordt regelmatig door verschillende internationale anti-corruptie organisaties geëvalueerd.

Nederland boekt vooruitgang in het bevorderen van integriteitsbeleid

Wijzigingen SLIM-regeling open ter consultatie

Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen binnen het bedrijf te stimuleren. Om de regeling te verbeteren en te verduidelijken worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingsregeling staat nu open ter consultatie.

Wijzigingen SLIM-regeling open ter consultatie

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl