Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Landelijk tarief voor jeugdbeschermers

Landelijk tarief voor jeugdbeschermers

De kwetsbaarste gezinnen en kinderen kunnen in de toekomst rekenen op meer tijd en aandacht van jeugdbeschermers. Om dit te bereiken investeren Rijk en gemeenten structureel € 60 miljoen om het aantal cliënten per jeugdbeschermer in dienst van de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen (GI’s) te verlagen. Daardoor neemt de werkdruk voor de jeugdbeschermers af.

Landelijk tarief voor jeugdbeschermers

Overheid en netbeheerders nemen maatregelen tegen vol stroomnet

De uitbreiding van het elektriciteitsnet kan de snel stijgende vraag naar ruimte op het net niet bijhouden. Daarom nemen het kabinet en de netbeheerders nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven zoveel mogelijk door kan gaan. Deze maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.

Overheid en netbeheerders nemen maatregelen tegen vol stroomnet

Gezamenlijke aanpak mensenhandel verbeterd

Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurt het kabinet vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, het vernieuwde programma Samen tegen Mensenhandel naar de Kamer.

Gezamenlijke aanpak mensenhandel verbeterd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl