Landelijk tarief voor jeugdbeschermers

De kwetsbaarste gezinnen en kinderen kunnen in de toekomst rekenen op meer tijd en aandacht van jeugdbeschermers. Om dit te bereiken investeren Rijk en gemeenten structureel € 60 miljoen om het aantal cliënten per jeugdbeschermer in dienst van de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen (GI’s) te verlagen. Daardoor neemt de werkdruk voor de jeugdbeschermers af.

De overheden hebben afspraken gemaakt over een landelijk tarief waarmee gemeenten een passende bekostiging van de GI’s kunnen realiseren. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Nederland telt 13 GI’s die zich bezighouden met jeugdbescherming en jeugdreclassering.

“Het landelijk tarief voor jeugdbeschermers moet hen ademruimte geven in hun werk. Ook gezinnen en kinderen moeten dat gaan merken”, vertelt minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. “We verlagen structureel per jeugdbeschermer het aantal kinderen en gezinnen dat ze bijstaan. Daardoor krijgen jeugdbeschermers meer tijd, ruimte en aandacht voor hulp aan de meest kwetsbaarste kinderen en gezinnen.”

Verlenging zij-instroomregeling

Om de druk op de jeugdbescherming verder te verlagen wordt ook de succesvolle subsidieregeling voor zij-instromers uitgebreid met € 10 miljoen en verlengd tot en met 2025. Met deze regeling kunnen mensen die vanuit een andere baan komen worden opgeleid tot jeugdbeschermer.