Als in uw gezin ernstige problemen voorkomen, kan verplichte hulp nodig zijn bij de opvoeding van uw kind. De kinderrechter kan hiervoor een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Dit kan een ondertoezichtstelling of een gezagsbeëindigende maatregel zijn. Het doel is dat de situatie waarin uw kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming.