Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Soms zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben. Gemeenten zijn sinds 2015 zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.