Documenten - Jeugdhulp

338 documenten over Jeugdhulp

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over financiën in het sociaal domein

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop gemeenten in staat worden gesteld om in het sociaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2018

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd

Ter voorbereiding van het debat over de evaluatie van de Jeugdwet op 21 juni 2018 informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Jeugdbeacherming en jeugdreclassering 2017

Rapport | 18-06-2018

Kamerbrief over kinderen van een langdurig zieke ouder

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over beleid voor kinderen met langdurig zieke ouders, naar aanleiding...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Jeugdhulp 2017

In deze rapportage staan de resultaten over jeugdhulp in 2017. Jeugdhulp is de hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij...

Rapport | 18-06-2018

Commissiebrief om een reactie op bericht 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht'

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Kamer zijn reactie op het bericht 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Factsheet Compensatieregeling Voogdij en 18+

Brochure | 13-06-2018

Aanbieding afschrift reactie op brief over jeugdzorg

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van de FNV over knelpunten in de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2018

Kamerbrief over rapport Leeftijdsgrenzen Jeugd - Betere kansen voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het adviesrapport 'Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2018

Reactie op brief over knelpunten jeugdzorg

Minister De Jonge (VWS) reageert op een brief van de FNV over knelpunten in de jeugdzorg.

Brief | 05-06-2018