Documenten - Jeugdhulp

350 documenten over Jeugdhulp

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen bericht ‘Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid komt opnieuw miljoenen tekort’

Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Hijink (SP) niet binnen de...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-07-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over opening vondelingenkamer

Minister Dekker (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer dat de antwoorden op vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) later...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2018

Aanbieding nota's over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2018

Nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 11-07-2018

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 11-07-2018

Kamerbrief over Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het inkopen en aanbesteden in het sociaal domein.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2018

Concept - Besluit van houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet)

Besluit | 02-07-2018

Concept - Nota van toelichting

Nota van toelichting bij Conceptbesluit van houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de...

Brief | 02-07-2018

Kamerbrief over financiën in het sociaal domein

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop gemeenten in staat worden gesteld om in het sociaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2018

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd

Ter voorbereiding van het debat over de evaluatie van de Jeugdwet op 21 juni 2018 informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018