Jeugdhulp bij gemeenten

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Dat staat in de Jeugdwet.

Jeugdhulpplicht bij gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

 • de jongere adviseren welke hulp het beste past;

 • samen met de jongere de goede vorm van jeugdhulp kiezen;

 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten. De gemeenten moeten onder andere:

 • jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit aanbieden;
 • een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen;
 • voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht) treffen;
 • jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aanbieden;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen;
 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie zoeken;
 • vertrouwenspersonen aanwijzen voor jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening.

Doelen Jeugdwet

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

 • gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur; 
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.

Vernieuwing in jeugdzorg

De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en jeugdhulpaanbieders werken samen om de jeugdzorg te verbeteren. In het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd hebben zij doelen gesteld voor 2018-2021. Zo komen er mentoren die jongeren zelf aanwijzen. Gemeenten gaan gezinnen meer helpen bij het vinden van passende zorg. En lokale teams die jeugdhulp aanbieden, gaan beter samenwerken met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming.

Plannen kabinet voor 2020: extra geld naar jeugdzorg

Het kabinet wil dat er tot en met 2021 ruim €1 miljard extra naar de jeugdzorg gaat. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren. Dat staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Betere organisatie jeugdzorg

Daarnaast wil het kabinet de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter ordenen. Dit staat in de een brief aan de Tweede Kamer van 7 november 2019