Jeugdhulp bij gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door de jeugdhulpplicht moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;

  • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;

  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Om aan de jeugdhulpplicht te kunnen voldoen beschikken gemeenten over beleidsplannen en een verordening.

Meer informatie over de toegang tot de jeugdhulp vindt u onder onze vragen en antwoorden.

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. Zij moeten onder andere zorgen voor:

Doelen Jeugdwet

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

  • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
  • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
  • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
  • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 
  • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Evaluatie Jeugdwet

In januari 2018 is het rapport Eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie en Veiligheid en de VNG bespreken de evaluatie op de Jeugdwet met gemeenten, de jeugdsector en andere relevante maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken leveren informatie op voor het opstellen van het programma Zorg voor Jeugd. Dit programma wordt naar verwachting medio april 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.