Jeugdhulp bij gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Dat staat in de Jeugdwet.

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;

  • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;

  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. De gemeenten moeten onder andere:

Doelen Jeugdwet

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

  • gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
  • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
  • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
  • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 
  • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Evaluatie Jeugdwet

In januari 2018 is het rapport Eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlande Gemeenten hebben de evaluatie besproken met gemeenten, de jeugdsector en andere relevante maatschappelijke organisaties. De gesprekken hebben geleid tot het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.