Aanpak van kindermishandeling

De overheid wil kindermishandeling en seksueel misbruik zoveel mogelijk voorkomen, signaleren en aanpakken. Hiervoor moeten burgers en professionals alert zijn en elkaar weten te vinden.

Deskundigen maken gezamenlijk plan bij kindermishandeling

Er zijn veel partijen betrokken bij de aanpak van kindermishandeling. Bijvoorbeeld medisch specialisten en medewerkers van jeugdzorg en justitie. Het kabinet wil dat zij gezamenlijk optrekken bij (vermoedens van) kindermishandeling. Dit heet een multidisciplinaire aanpak.

Naar het voorbeeld van een succesvolle Amerikaanse aanpak lopen er in Nederland 6 regionale projecten. Hierin doen de partijen gelijktijdig onderzoek naar het kind en de gezinssituatie. Daarna stellen zij 1 gezamenlijk plan van aanpak op. Het kabinet laat onderzoeken of deze aanpak goed werkt. En kijkt samen met gemeenten of zij deze aanpak breder wil inzetten in Nederland. 

Gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg

De zorg voor jeugd is helemaal ondergebracht bij gemeenten. Naast het voorkomen van kindermishandeling, hebben gemeenten ook een rol bij het stoppen en behandelen van de gevolgen van kindermishandeling.

Taskforce volgt de maatregelen tegen kindermishandeling

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik ondersteunt en begeleidt de overheid bij de aanpak van kindermishandeling. Dit doet zij onder andere door:

Samenwerking Veilig Thuis, politie en justitieorganisaties

De volgende organisaties werken samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • Veilig Thuis;
  • de politie;
  • het Openbaar Ministerie (OM);
  • de reclassering;
  • Raad voor de Kinderbescherming.

De gezamenlijke aanpak door deze organisaties wordt versterkt met de ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop!’. De organisaties hebben ieder hun eigen (wettelijk omschreven) taken in deze aanpak. Het is van belang dat de onderlinge afstemming goed verloopt. En dat de organisaties werken met dezelfde visie.