Programma Zorg voor de Jeugd

Dit programma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

Programma Zorg voor de Jeugd (PDF | 68 pagina's | 898 kB)