Waar vind ik hulp voor mijn kind van 4-18 jaar?

Bij kinderen en jongeren kunnen problemen zijn met de gezondheid, ontwikkeling en gedrag. Ook kunt u vragen hebben over de opvoeding. Lees waar u terecht kunt om vragen te stellen en hulp te krijgen.

U kunt bij veel hulpverleners terecht

Vaak behandelen zij dezelfde problemen, maar tijdens een andere periode in het leven van uw kind. Daarom staan de instellingen die hier besproken worden, bij elkaar op basis van leeftijd.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en het sociaal wijkteam/jeugdteam kunt u altijd terecht.

Vragen over opvoeden en ontwikkeling: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG helpt u bij vragen over opvoeden en ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld over slaap- en eetproblemen of moeilijk gedrag. Bij het CJG werken professionals  van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Zij weten wanneer uw kind meer hulp nodig heeft. Het CJG biedt ook hulp aan het gezin, als er meer problemen zijn. Bijvoorbeeld door echtscheiding, drank of drugs. 
Het adres van een CJG bij u in de buurt vindt u op Opvoeden.nl.

Vragen  bij opvoed-, gedrags- en psychische problemen:  sociaal wijkteam/jeugdteam 

Zijn er problemen in uw gezin? Of heeft uw kind hulp nodig? Dan kunt u naar een sociaal wijkteam (of jeugdteam) in uw buurt. Hier werken deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld verstandelijk beperkingen, psychische en opvoedproblemen.

Zij kunnen tijdelijke ondersteuning bieden. Ze regelen ook zwaardere hulp. Het team kijkt samen met u en uw kind welke hulp nodig is. En wie de hulp kan geven. Vraag uw gemeente naar welk sociaal wijkteam u toe kunt.

Zorgen over ontwikkeling van uw kind: integrale vroeghulp (tot 8 jaar)

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Dan kunnen verschillende deskundigen tegelijk naar uw kind kijken. Zoals een kinderarts, psycholoog, onderwijsdeskundige en maatschappelijk werker. Dit is integrale vroeghulp (IVH). Meer over de werkwijze en hoe u zich aanmeldt voor integrale vroeghulp leest u op Integralevroeghulp.nl.

Gezondheid en ontwikkeling volgen: de schoolarts 

De schoolarts of jeugdarts ziet uw kind 3 keer, tussen 5 en 15 jaar oud. De arts kijkt naar de oren, ogen, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De arts geeft uw kind ook vaccinaties tegen kinderziekten. U kunt ook advies en voorlichting krijgen. Bijvoorbeeld over gezonde voeding en veiligheid. Als het nodig is, verwijst de jeugdarts uw kind door naar een andere hulpverlener.

Jeugdtandarts (tot 18 jaar)

Sommige gemeenten zijn aangesloten bij een regionale instelling voor jeugdtandverzorging. Naast behandelingen, geven zij ook advies over gebitsverzorging aan kinderen en de ouders. Uw kind krijgt tot 18 jaar gratis mondzorg, met uitzondering van orthodontie, kronen en bruggen.

E-health, zelfhulp voor jongeren via internet

Bij lichte psychische klachten en sociale problemen heeft uw kind misschien iets aan zelfhulp via internet (e-mental health). Deze hulp is meestal gratis en anoniem. Online zelfhulp wordt geboden door:

Direct contact met hulpverlener

Uw kind kan ook direct contact leggen met een hulpverlener of een getrainde vrijwilliger. Bijvoorbeeld over: pesten, eenzaamheid, drugs, liefde en seksualiteit, studie, geld, familie, gender, ruzie. Uw kind kan terecht bij:

Hulp bij opvoed-, gedrags- en psychische problemen: Jeugdhulp

Jeugdzorg is er voor kinderen tot 18 jaar met psychische, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan een eetstoornis, ADHD, autisme, drank of drugs, eenzaamheid of spijbelen.
De ernst van de klachten bepaalt wie uw kind helpt. En waar. Die keus maakt u samen met een medewerker van de gemeente. Want de gemeente organiseert de jeugdhulp. De gemeente bekijkt ook wat u zelf kunt doen. En of andere mensen uit uw omgeving kunnen helpen. Hoe u jeugdhulp aanvraagt, leest u op Regelhulp.nl.

Hulp om juiste zorg te vinden

Wilt u hulp bij uw contact met de gemeente? Vraag de gemeente dan naar een cliëntondersteuner. Deze persoon is onafhankelijk en heeft kennis van zorg, jeugdhulp, wonen en onderwijs. Deze hulp is gratis. 

De gemeente kan deze hulp aanbieden: 

Niet eens met beslissing gemeente over jeugdhulp

Wijst de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp af? Of vindt u het aanbod van de gemeente niet geschikt? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. De cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. U kunt ook bellen of mailen met het Juridisch loket. Of contact opnemen met de Sociaal Raadslieden in uw regio.

Zelf jeugdhulp regelen met pgb

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg voor uw kind kunt regelen. Bijvoorbeeld als er wachtlijsten zijn. Of als u de zorg die de gemeente aanbiedt, niet geschikt vindt. Lees meer over de voorwaarden, budget en advies over een pgb voor uw kind.

Hulp vinden als uw kind veel zorg nodig heeft

Als uw kind verschillende beperkingen heeft, kan de verzorging intensief zijn. Misschien kan die zorg anders georganiseerd worden. Of is er meer hulp mogelijk. U hoeft dit niet alleen uit te zoeken. Een cliëntondersteuner of Het Juiste Loket kan hier helpen. 

  • Cliëntondersteuning
    U kunt via uw gemeente een adviseur aanvragen die alles weet over hulp aan ernstig zieke kinderen. Deze cliëntondersteuner helpt om de juiste zorg te vinden en aan te vragen. En kan u helpen in gesprekken met uw gemeente of zorgverzekeraar.
  • Het Juiste Loket
    Bij het Juiste Loket hoort u of u bij de zorgverzekeraar, de gemeente of de zorgaanbieder moet zijn. Het Juiste Loket regelt zelf geen zorg of ondersteuning, maar helpt u om zorg aan te vragen of om problemen op te lossen. U kunt het Juiste Loket bellen of mailen.

Zorg als uw kind 18 jaar wordt

Zodra uw kind 18 jaar wordt, is het volgens de wet volwassen. Dat heeft gevolgen voor de zorg die uw kind ontvangt.

  • Sommige zorg stopt, zoals zorg uit de Jeugdwet.
  • Uw kind moet voor sommige zorg een eigen bijdrage betalen.
  • Uw kind heeft een eigen zorgverzekering nodig.

Voor u als ouder verandert er ook wat. Sommige uitkeringen stoppen, zoals kinderbijslag, dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg en kindgebonden budget. Ga ook na wat u moet regelen voor uw kind rond verzekeringen, bankrekening en donorregistratie.
Lees wat er verandert in de zorg als uw kind 18 jaar wordt, op de website Regelhulp.