Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een beslissing over mijn aanvraag voor jeugdhulp?

U kunt bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente uw aanvraag voor jeugdhulp afwijst. Of als u het aanbod van de gemeente niet geschikt vindt.

Eerst overleggen met de gemeente

Als u bij de gemeente jeugdhulp aanvraagt, doet de gemeente u een passend aanbod. Bent u het niet eens met het aanbod, praat dan eerst met de gemeente zelf. In een gesprek met u of uw gezin kijkt de gemeente of er een oplossing is. Mogelijk krijgt u een ander aanbod. Komt u er na een gesprek niet uit, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u bij de gemeente een bezwaar wilt indienen, kost dat niets. Lees verder hoe u een bezwaar indient bij de gemeente. Als de gemeente uw bezwaren afwijst, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.