Waar moet ik zijn met een klacht over jeugdhulp?

Waar u uw klacht over jeugdhulp moet indienen, hangt af van de inhoud ervan. Gemeenten, maar ook zorgaanbieders handelen klachten af. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.

Klacht over afgewezen jeugdhulp

De gemeente kan uw aanvraag voor jeugdhulp afwijzen. Wanneer u het daar niet mee eens bent, kunt u bij de gemeente bezwaar indienen.

Klacht over jeugdhulpinstelling

Elke instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Vraag de instelling naar de klachtenregeling.

Naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Volwassenen en kinderen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon u met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Neem contact op met Jeugdstem, het advies- en klachtenbureau jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon.