Wanneer stopt het ouderlijk gezag over een kind?

Uw gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. U kunt uw gezag ook verliezen omdat de rechter dat bepaalt. Bijvoorbeeld als u uw kind slecht behandelt.

Einde ouderlijk gezag bij gevaar voor ontwikkeling kind

Bij opvoedproblemen krijgt u vaak eerst via de gemeente hulp aangeboden. Helpt deze hulp niet  of wilt u of uw kind de hulpverlening niet? Dan schakelt een instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in ernstig gevaar is. En of er geen andere mogelijkheden zijn om dat gevaar te stoppen. Is dat het geval, dan kan de raad de kinderrechter vragen om uw gezag over uw kind te stoppen.

Kinderrechter kan gezag beëindigen

De rechter kan bepalen dat iemand anders het gezag over uw kind krijgt.

Tijdens een rechtszitting wil de kinderrechter ook uw mening horen. U kunt daarbij ook de hulp van een advocaat vragen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan vraagt de rechter ook zijn mening. Dit heet ook wel een kindgesprek of kinderverhoor. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter?  Dan kunt u in hoger beroep gaan. U heeft hierbij een advocaat nodig.

Voogdij na einde gezag

Beëindigt de kinderrechter het gezag over uw kind? Dan krijgt een gecertificeerde instelling of een pleegouder het gezag over uw kind. Zij oefenen in dat geval de voogdij over uw kind uit. Uw kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. U heeft als ouder officieel niets meer over uw kind te zeggen. De voogd betrekt u wel voor zover mogelijk en informeert u over uw kind.

Einde gezag duurt tot kind volwassen is

De beëindiging van het gezag duurt tot uw kind 18 jaar is.

Gezamenlijk ouderlijk gezag stoppen

Gaan u en uw partner uit elkaar en hebt u heel erge ruzie zonder uitzicht op verbetering? Dan kunt u aan de rechter vragen het gezag aan een van u toe te kennen. U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.