Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

Na uw scheiding of einde geregistreerd partnerschap houdt u allebei het ouderlijk gezag over uw kinderen.  U blijft dus beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Scheiding: beide ouders houden gezag

Beide ouders houden het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding. Behalve als de rechter een andere beslissing neemt. 

Heeft u als duomoeders of duovaders allebei ouderlijk gezag over uw kind of kinderen? Dan houdt u dat gezag ook na uw scheiding.

Ouders maken in een ouderschapsplan onderlinge afspraken over verzorging en opvoeding.

Gezag andere ouder stoppen

Wilt u het gezag niet langer delen met de andere ouder? Dan kunt u de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te wijzen. Een kind kan ook in een kindgesprek de rechter laten weten hoe het over het gezag van de ouders denkt.  

De rechter stopt het gezamenlijk gezag alleen als het in het belang is van het kind. De rechter bepaalt ook wie van u het gezag dan krijgt.

Heeft u meer kinderen, dan bepaalt de rechter voor ieder kind apart wie het ouderlijk gezag krijgt.

Ouder zonder gezag blijft meebetalen

Verliest een ouder het gezag? Dan moet die ouder wel blijven meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van het kind tot het 21 jaar wordt.