Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Alle mijnbouwschade Limburg vanaf 2024 hersteld

Alle mijnbouwschade Limburg vanaf 2024 hersteld

Vanaf volgend jaar kunnen Limburgers zowel lichte als zware schade door steenkoolwinning melden. Als eerste wordt de regeling opengesteld voor zware schades, en in de maanden daarna wordt duidelijk wanneer ook lichtere schades gemeld kunnen worden zoals scheuren in muren.

Alle mijnbouwschade Limburg vanaf 2024 hersteld

Ministerraad stemt in met hoger strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid ingestemd met het naar de Tweede Kamer sturen van een wetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie die het plegen van de meest ernstige terroristische misdrijven beoogt, te verhogen van 15 naar 20 jaar.

Ministerraad stemt in met hoger strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

Nederland verhoogt bijdrage voor humanitaire hulp aan Gaza

Nederland maakt nog eens 15 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan de inwoners van Gaza. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag bekendgemaakt. Het geld is bestemd voor voedsel, water en medische zorg aan de bevolking, en gaat naar het Rode Kruis, het Wereldvoedselprogramma en aantal Nederlandse hulporganisaties. 

Nederland verhoogt bijdrage voor humanitaire hulp aan Gaza

Wetsvoorstel om lage-inkomensvoordeel af te schaffen naar de Tweede Kamer

In het coalitieakkoord is afgesproken om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. De tegemoetkoming in loonkosten draagt te weinig bij om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen en te houden. De vrijkomende middelen worden onder meer gebruikt voor het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenspraak’, en het verzachten van de gevolgen van het afschaffen van het LIV voor de sociale werkvoorziening. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Wetsvoorstel om lage-inkomensvoordeel af te schaffen naar de Tweede Kamer

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl