Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Hiervoor is de komende 3 jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar.

Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

Schonere en stillere bouw dankzij € 1 miljard van Rijksoverheid

45 partijen tekenden vandaag het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In de routekaart staat stap voor stap uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren om uiteindelijk over te gaan op schone of emissieloze varianten.

Schonere en stillere bouw dankzij € 1 miljard van Rijksoverheid

Benoeming staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Koning Willem-Alexander zal op voordracht van de minister-president, mr. drs. C.A. van der Maat op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als staatssecretaris van Defensie en hem met ingang van 30 oktober 2023 benoemen tot tweede staatsecretaris van Justitie en Veiligheid. Vanwege gezondheidsredenen is staatssecretaris Van der Burg tijdelijk niet in staat zijn taken als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uit te oefenen.

Benoeming staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl