Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Praktische tips voor gemeenten bij spanningen en polarisatie door conflict in Israël en de Palestijnse gebieden

Praktische tips voor gemeenten bij spanningen en polarisatie door conflict in Israël en de Palestijnse gebieden

Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden is ook in de Nederlandse samenleving voelbaar. Gemeenten hebben behoefte aan concrete en praktische tips om lokaal het gesprek aan te gaan met inwoners, betrokken gemeenschappen en religieuze en maatschappelijke organisaties. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking opgesteld.

Praktische tips voor gemeenten bij spanningen en polarisatie door conflict in Israël en de Palestijnse gebieden

Minister Weerwind compenseert rechtsbijstandverleners voor hoge inflatie met € 26 miljoen

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming compenseert rechtsbijstandverleners zoals advocaten en mediators voor kostenstijgingen door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. De compensatie is een eenmalige subsidie en wordt nog dit jaar uitbetaald aan rechtsbijstandverleners door de Raad voor Rechtsbijstand. In totaal trekt minister Weerwind voor de subsidie € 26 miljoen uit.

Minister Weerwind compenseert rechtsbijstandverleners voor hoge inflatie met € 26 miljoen

Kabinet stuurt Zr.Ms. Holland naar oostelijk deel Middellandse Zee

Het kabinet stuurt het patrouilleschip Zr.Ms. Holland naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het marineschip kan daar ondersteuning bieden in het geval van een evacuatie uit de regio. Ook kan met bondgenoten een bijdrage geleverd worden aan een maritieme corridor om humanitaire hulp naar Gaza te sturen. 

Kabinet stuurt Zr.Ms. Holland naar oostelijk deel Middellandse Zee

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

De ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien. 

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

Onderzoek: meer dijken moeten worden versterkt

Meer primaire keringen, zoals duinen en dijken, moeten worden versterkt om in 2050 overal te voldoen aan de nieuwe, deels strengere normen op het gebied van waterveiligheid. Dat is volgens verwachting: de nieuwe normen zijn in 2017 ingegaan en de laatste schatting stamt uit 2014. De beheerders verwachten dat dit leidt tot een forsere opgave en hogere kosten.

Onderzoek: meer dijken moeten worden versterkt

Nederland versterkt verschillende micro- en nano-elektronica innovaties

Het kabinet heeft vandaag besloten om definitief 230 miljoen euro aan financiering toe te kennen aan meerdere Nederlandse micro- en nano-elektronica innovaties. In juni 2023 verleende de Europese Commissie al goedkeuring voor steun (8,1 miljard euro publieke, 13,7 miljard euro private investeringen) aan 68 projecten in 14 EU-landen waaronder Nederland. 

Nederland versterkt verschillende micro- en nano-elektronica-innovaties

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl