Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland voorlopig veilig voor stijgende zee, maar moet leren omgaan met verzilting

Betaalbare huur mogelijk maken

Met het wetsvoorstel betaalbare huur gaan huurders een huur betalen die past bij de kwaliteit van de woning én moet het voor investeerders aantrekkelijk blijven om te investeren in middenhuurwoningen. Om de investeringen in betaalbare middenhuur te blijven stimuleren, verhoogt minister Hugo de Jonge de nieuwbouwopslag in het wetsvoorstel betaalbare huur van 5 naar 10%.

Betaalbare huur mogelijk maken

Mogelijkheid tot meertalige kinderopvang per wet vastgelegd

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Hierdoor mag kinderopvang voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd in het Duits, Engels of Frans aangeboden worden. Buitenschoolse opvang mag al langer meertalig worden aangeboden.

Mogelijkheid tot meertalige kinderopvang per wet vastgelegd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl