Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

Veel ministeries gaan in 2023 minder geld uitgeven dan begroot, in totaal € 4,5 miljard. Er is ook minder geld binnengekomen, in totaal € 4,3 miljard.

Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

Vogelgriep op kinderboerderij in Alphen aan den Rijn

Op een kinderboerderij in Alphen aan den Rijn (provincie Zuid-Holland) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 90 vogels die een risico vormen voor de verspreiding van het virus, geruimd.

Vogelgriep op kinderboerderij in Alphen aan den Rijn

Subsidie voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER) is opengesteld

Met een industriële en gestandaardiseerde aanpak kunnen sneller en meer woningen worden verduurzaamd tegen lagere kosten. Samenwerkende partijen met een grootschalig renovatieprogramma en een gestandaardiseerde, industriële aanpak kunnen nu subsidie aanvragen.

Subsidie voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER) is opengesteld

Beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd

Curatoren, bewindvoerders en mentoren ontvangen een beloning voor hun werk als wettelijk vertegenwoordiger op basis van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze regeling wordt gewijzigd, waardoor de beloningen voortaan elk jaar worden geïndexeerd.

Beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl