Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Voldoende plancapaciteit om totale woningbouwopgave te realiseren

Voldoende plancapaciteit om totale woningbouwopgave te realiseren

De plancapaciteit voor Nederland bedraagt 1.075.000 woningen van 2022 tot en met 2030. Er is zo voldoende capaciteit om aan de totale woningbouwopgave te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van ABF Research.

Voldoende plancapaciteit om totale woningbouwopgave te realiseren

Beter benutten van bestaande woningvoorraad noodzakelijk om woningopgave te realiseren

Een extra woonlaag met appartementen op een flat van 3 etages, een jongere die een kamer vindt in huis bij een hospita en een ouder echtpaar dat in een mantelzorgwoning in de tuin van hun kind woont. Het beter benutten van de bestaande voorraad is hard nodig om het enorme woningtekort op te lossen.

Beter benutten van bestaande woningvoorraad noodzakelijk om woningopgave te realiseren

Kabinet investeert € 22 miljoen in leven lang ontwikkelen vanuit Groeifonds

Minister Dijkgraaf (OCW) steekt in totaal ruim € 22 miljoen in projecten voor leven lang ontwikkelen (LLO). Het gaat om 17 subsidieaanvragen die in deze eerste subsidieronde zijn goedgekeurd. Het geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds voor de zogeheten LLO-Katalysator.

Kabinet investeert € 22 miljoen in leven lang ontwikkelen vanuit Groeifonds

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl