Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

De Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) is gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de wet per 1 februari van kracht. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten.

Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

Subsidieregeling Waardevermeerdering verlengd tot 1 februari 2025

De Waardevermeerderingsregeling is verlengd tot 1 februari 2025. De regeling is bestemd voor bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe die erkende schade hebben gehad door de gaswinning.

Subsidieregeling Waardevermeerdering verlengd tot 1 februari 2025

Gratis rechtsbijstand voor klokkenluiders

Klokkenluiders komen vanaf 1 februari in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de minister voor Rechtsbescherming en het Huis voor Klokkenluiders hebben hiervoor een regeling getroffen. 

Gratis rechtsbijstand voor klokkenluiders

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl